Începând de azi 23 martie prezentarea testului PCR COVID-19 negativ la intrarea în Republica Moldova efectuat cu 72 de ore înainte de sosire este obligatoriu.  Conform Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de sănătate publică din Republica Moldova, se instituie pe perioada stării de urgență în sănătate publică obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut mai sus, vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau însoțitorul.

Persoanele care se vor afla în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Excepție de la prevederile date sunt:

  • copiii sub 5ani;
  • conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
  • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și    contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordinul de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
  • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale şi altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
  • persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă;
  • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
  • persoanele în tranzit.
Share This