Începând cu data de 01.04.2021 Ambasada Republicii Moldova la Roma și Consulatele de la Milano și Padova eliberează la cerere adeverințe cu valoarea juridică a unui cazier judiciar. Ambasada a informat autoritățile italiene despre competența misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova de a elibera asemenea certificate.

Adeverințele de cazier judiciar eliberate de misiunea diplomatică sau oficiile consulare pot fi folosite numai în fața autorităților străine (în cazul de față, italiene) și pot fi solicitate de cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii.

Documentul în cauză se eliberează, la cerere, în baza unui act de identitate valabil (pașaport sau buletin de identitate), în termen de 10 zile lucrătoare și are o valabilitate de 3 luni. Prețul pentru prestarea serviciului dat este de 35 Euro.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut în continuare în Republica Moldova prin procură prin care împuterniciți o terță persoană să solicite eliberarea documentului în numele dumneavoastră. În acest caz certificatul urmează să fie apostilat pentru a fi recunoscut în străinătate.

Share This