Știați că actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române?

Cetăţeanul român are obligaţia, ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului, să ceară transcrierea certificatului/extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

Tatăl ori mama copilului sau un împuternicit cu procură specială va solicita la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi transcrierea certificatului/ extrasului de naştere.

Certificatul de naștere apostilat (în original) împreună cu traducerea legalizată a acestuia ori un extras multilingv va fi însoțit de următoarele documente:

  • Cărțile de identitate ale părinților și certificatele de naștere ale acestora; în cazul în care unul dintre părinți este cetățean străin certificatul de naștere și pașaportul/cartea de identitate vor fi însoțite de traducere
  • Declarație la Consulat din partea mamei și a tatălui în care se va menționa domiciliul copilului și faptul că părintele cetățean străin este de acord cu transcrierea certificatului de naștere în România
  • Dacă actele vor fi depuse prin împuternicit, Procură prin care persoana împuternicită va putea depune actele și ridica certificatul de naștere transcris

Transcrierea certificatului de naștere se soluționează în termen de 30 de zile de la data depunerii actelor.

 

Avocat Ana-Maria ALEXANDRU
Baroul București
E-mail: amalexandru@outlook.com
Share This