Coleg de atelier cu Matisse, Marquet sau alte nume rămase întipărite în memoria istoriei artei universale, Theodor Pallady a devenit pictor dintr-o întâmplare. În timp ce era student al Politehnicii din Dresda face cunoştinţă cu marii maeștri ai artei europene în sălile faimoasei Gemäldegalerie. Este impresionat şi-l aşează în vârful scalei sale axiologice pe Leonardo da Vinci, cu a cărui operă se întâlneşte tot la Dresda, dar prin intermediul reproducerilor. Tocmai această întâlnire îl face să conştientizeze că drumul său este arta. Hotărăşte întreruperea studiilor de inginerie şi, la îndrumarea lui Oehme ( pictor academist german pe care îl cunoscuse prin intermediul unchiului său Eugen Ghika-Budești), în ciuda protestelor familiei, pleacă la Paris în 1889.

Casa Melik

Casa Melik – București

Această trecere de la politehnică nu a rămas fără urme în spiritul artistului, căci o grijă a proporțiilor și o înclinație spre geometrie se pot întrezări în arta sa. În 1892, înscris la Académie des Beaux-Arts, intră în atelierul profesorului Gustave Moreau, pictor simbolist care, în tinereţe, ca şi prietenul său Puvis de Chavannes, frecventase atelierul lui Chassériau. În acelaşi atelier studiau Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marquet, Henri-Charles Manguin, Charles Camoin.
Când aceștia vor evolua spre un cromatism excesiv (care de atfel va și duce la crearea unui nou curent artistic, fauvismul), Pallady se îndepărtează de ei și se apropie de postimpresioniștii Bonnard și Vuiilard de care se va simți mult mai legat. Studiază la Paris timp de peste zece ani, frecventând des muzeele.

În pofida faptului că a trăit direct şi a cunoscut mişcările artistice ale primei jumătăţi a veacului XX, că a fost influențat în creaţia sa şi a influenţat creaţia altora, artistul nu a aderat din punctul de vedere al esteticii creaţiei sale la niciuna dintre acestea. Spirit profund critic, aplecat către introspecţia dublată de luciditate, aflat într-un război cu timpul şi într-o întoarcere „în căutarea timpului pierdut”, Theodor Pallady se individualizează în peisajul picturii cu o operă elevată şi cu amprenta originalităţii cu rădăcini de arhitectură solidă. Prin creația sa, Theodor Pallady este un demn reprezentant al modernismului clădit pe fundația clasicismului.

Lucrările lui Pallady le puteți descoperi la Muzeul Național de Artă al României dar și al Muzeul dedicat operei sale, găzduit de cea mai veche casă din București, Casa Melik, construită la jumătatea secolului al XVIII-lea.

Alexandru PETROVICI
Share This