Guvernul italian a decis: de la 1 aprilie – nu este o păcăleală și în orice caz nu ar fi foarte amuzant – profesioniștii din domeniul sănătății și personalul din domeniul sănătății sunt obligați să se vaccineze. După articolul nostru anterior (https://www.romanestiri.com/2021/03/25/badante-start-la-vaccinare/) care avea ca subiect regulile privind posibilitatea vaccinării pentru „caregivers” (și, prin urmare, pentru îngrijitori), vorbim astăzi despre obligația de vaccinare stabilită de lege pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Articolul 32 din Constituție prevede că „nimeni nu poate fi obligat la un anumit tratament de sănătate decât prin lege”. În realitate, obligația pentru profesioniști și personalul din domeniul sănătății o impune nu o lege, ci un decret-lege, nr. 44 din 2021 (la articolul 4), care a intrat în vigoare la 1 aprilie, când a fost publicată în Monitorul Oficial. Pentru a evita confuzia, specific că fiecare decret-lege are aceeași valoare ca o lege, dar are efecte limitate în timp: este emis în caz de necesitate și urgență de către guvern și în termen de șaizeci de zile trebuie să fie transformat în lege de către parlament: prin urmare, camera sau senatul ar putea decide să nu o transforme în lege în termenul respectiv și, în acest caz, dispozițiile cuprinse în decretul-lege ar pierde toată eficacitatea. Dar, în acest caz, este extrem de puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, dat fiind că actualul guvern este susținut de o foarte mare majoritate parlamentară.

Dar să vedem ce spune în mod specific articolul 4 din decretul-lege (pe care îl puteți găsi aici: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/s), intitulat „Dispoziții urgente privind prevenirea infecției cu SRAS-CoV-2 prin asigurarea obligațiilor de vaccinare pentru practicanții de profesii din domeniul sănătății și personalul din domeniul sănătății”.

CINE SE SUPUNE OBLIGAȚIEI DE VACCINARE? 

Obligația de vaccinare se referă la „prestatorii de servicii din domeniul sănătății și profesioniștii din domeniul sănătății care își desfășoară activitățile în unități de sănătate publică și privată, în unități socio-sanitare și de asistență socială, farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale”. Normativa ia în considerare două cerințe pentru identificarea subiecților obligați, una referitoare la profesie, una referitoare la locul de muncă: vom vedea mai jos dacă acesta din urmă – locul de muncă – se referă atât la profesioniști, cât și la personalul medical.

Să începem prin a identifica cu exactitate cine se încadrează în categoriile de profesioniști din domeniul sănătății și personal din domeniul sănătății. Diverse reglementări (și, de asemenea, indicații ministeriale) definesc aceste două categorii.

Profesioniștii din domeniul sănătății, sau chiar, după cum se spune în decretul-lege, „practicanții de profesii din domeniul sănătății”, au propriile lor asociații profesionale și se încadrează în treizeci de subcategorii mai specifice. În primul rând, avem medici-chirurgi, dar, potrivit legii, aceștia sunt și profesioniști din domeniul sănătății, stomatologi, farmaciști, medici veterinari, biologi, fizicieni, chimiști, psihologi, asistenți medicali, asistenți pediatri, obstetricieni, tehnicieni în radiologie medicală, audiometriști, tehnicieni sanitari de laborator biomedical, tehnicieni în neurofiziopatologie, tehnicieni ortopedici, tehnicieni ai aparatului auditiv, tehnicieni fiziopatologi perfuzionari cardiocirculatori și cardiovasculari, igienisti dentari, dietologi, podologi, fizioterapeuti, logopezi, ortopedisti – asistenti oftalmologi, neuro și psihoterapeuți, tehnicieni de reabilitare psihiatrică, terapeuți, educatori ocupaționali, tehnicieni de protecție a mediului și a mediilor de muncă, asistenți sanitari.

Personalul din domeniul sănătății, pe de altă parte, nu au asociații profesionale proprii și, în schimb, se încadrează în doar trei subcategorii specifice: fizioterapeuți de masaj, operatori socio-sanitari (o.s.s.), asistenți de stomatologie.

A doua cerință se referă la locul de muncă. Profesioniștii și personalul din domeniul sănătății care își desfășoară activitățile în unități sanitare publice și private, în unități socio-sanitare și de asistență socială, farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale sunt obligați.

Și acum să facem câteva exemple practice și să eliminăm unele îndoieli.

Este obligatorie vaccinarea unei asistente medicale (sau a unui alt profesionist din domeniul sănătății) care lucrează numai privat la domiciliul unui pacient individual?

Da! Am văzut că decretul-lege impune obligația profesioniștilor din domeniul sănătății și personalul din domeniul sănătății „care își desfășoară activitățile în unități publice și private de sănătate, unități socio-sanitare și de asistență socială, în farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale”. Citind norma, ne-am putea întreba dacă desfășurarea activității în astfel de medii de lucru este menționată ca o condiție prealabilă pentru caracterul obligatoriu atât al profesioniștilor, cât și al personalului din domeniul sănătății, sau doar al personalului. Nu este clar din textul legii, care este scris ambiguu în acest moment. Bazându-se în mod special pe prima parte a articolului 4, ambele teze pot fi susținute: primul paragraf face trimitere explicită – ca scop intenționat – atât la protecția sănătății publice, cât și a siguranței în serviciile de îngrijire și asistență: raționând la sănătatea publică generală, o asistentă medicală care lucrează la domiciliul unui singur pacient nu pare să aibă mai multe riscuri de a infecta alte persoane decât orice alt lucrător (obligațiile în cazul contagierii sale sau a pacientului său rămânând aceleași); concentrându-se în schimb pe siguranța în asigurarea îngrijirii, fără îndoială, o asistentă medicală vaccinată va avea mai puține șanse să infecteze acel singur pacient căruia i se oferă aceste tratamente.

Dar îndoiala se rezolvă citind articolul 4 mai departe, unde se spune de către care instituții sunt indicate autorităților numele persoanelor supuse obligației de vaccinare. Având în vedere, așa cum s-a menționat deja, că numai profesioniștii din domeniul sănătății au asociații profesionale (și nu personalul din domeniul sănătății), articolul 4, pentru a identifica cine este obligat să fie vaccinat, impune instituțiilor în cauză următoarele obligații:

  • „fiecare asociație profesională teritorială competentă trimite lista membrilor” către Regiuni;
  • „angajatorii personalului din domeniul sănătății care își desfășoară activitățile în unități publice sau private de sănătate, unități socio-sanitare, unități de asistență socială, în farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale, transmit listele de angajați proprii” din nou către Regiuni.

După cum putem citi, asociațiile profesioniștilor din domeniul sănătății trebuie să comunice nu numai numele membrilor care lucrează în mediile indicate mai sus, ci trebuie să comunice toți membrii lor. În schimb, angajatorii personalului din domeniul sănătății trebuie să comunice doar numele lucrătorilor care lucrează în mediile indicate. Din aceasta trebuie dedus – chiar dacă decretul-lege nu prevede în mod expres acest lucru – că toți profesioniștii din domeniul sănătății trebuie vaccinați, indiferent de locul în care lucrează, în timp ce numai personalul din domeniul sănătății care lucrează „în unitățile de sănătate, socio-sanitare și de asistență socială, publice sau private, în farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale” sunt obligați să se vaccineze.

Un asistent sanitar șomer (sau un alt profesionist din domeniul sănătății) este obligat să se vaccineze?

Da. Dacă este înregistrat în asociația sa profesională, este obligat să se vaccineze, dar atâta timp cât rămâne șomer, el nu poate fi suspendat de la locul de muncă sau atribuții (așa cum vom vedea mai târziu): prin urmare, dacă nu se vaccinează, nu va avea nicio consecință, cu excepția cazului în care asociația profesională decide să îl suspende și din registrul asistenților medicali sau impune alte sancțiuni disciplinare (dar decretul-lege nu prevede aceasta). În general, înregistrarea la asociația propriei profesii este obligatorie pentru orice profesionist care intenționează să își exercite activitatea profesională. Pe scurt: dacă asistentul medical este înregistrat în asociația sa profesională, este obligat să se vaccineze; dacă nu este înregistrat la asociația sa profesională (chiar dacă întrunește cerințele pentru a se înregistra) nu este obligat să se vaccineze. Dacă nu este înregistrat la asociația profesională și lucrează ca asistent medical, în orice caz este foarte probabil obligat să se vaccineze (obligația există pentru „personalul din domeniul sănătății”, deci pentru cei care – în orice caz – practică o profesie din domeniul sănătății) și, de asemenea, săvârșește o infracțiune practicând profesia fără a se înregistra la asociația profesională de care aparține; dacă este înregistrat la asociația profesională și nu exercită profesia, este în orice caz obligat să se vaccineze, dar nu va avea consecințe atât timp cât rămâne șomer sau nu practică, deoarece nu poate fi suspendat de la muncă sau atribuții (cu excepția oricărei suspendări din registru sau alte sancțiuni disciplinare impuse de către asociația profesională, care nu sunt prevăzute de decretul-lege).

Sunt îngrijitorii de bătrâni (badante) obligați să se vaccineze?

Nu. Pentru că nu sunt incluși în mod oficial în rândul personalului din domeniul sănătății. Există îngrijitori care au grijă de clientul lor chiar și cu mici activități de îngrijire a sănătății? Dincolo de orice pretenții ilegitime ale angajatorului, reglementările în vigoare și Ministerul Sănătății nu consideră lucrătorii casnici și, prin urmare, îngrijitorii de bătrâni (badante) drept personal din domeniul sănătății (și cu atât mai puțin profesioniști din domeniul sănătății) și nu prevăd excepții la categoriile care fac obiectul obligației de vaccinare. Chiar și atunci când un îngrijitor, ipotetic, desfășoară o anumită activitate sanitară.

Este obligatorie vaccinarea unei asistente (sau a unui alt profesionist din domeniul sănătății) care lucrează ca îngrijitor de bătrâni (badante)?

Da. Dacă este înregistrat la asociația profesională, este obligat să se vaccineze. Cu siguranță, dacă un asistent medical nu este înregistrat la asociația profesională (chiar dacă ar avea condițiile necesare pentru a se înregistra) și lucrează exclusiv ca îngrijitor de bătrâni, nu este obligat să se vaccineze.

Este obligat să se vaccineze un operator socio-sanitar (o.s.s.) care lucrează ca îngrijitor de bătrâni?

Nu. Deoarece obligația de vaccinare se aplică numai „lucrătorilor din domeniul sănătății” – deci și celor din domeniul sănătății (o.s.s.) – care lucrează „în unități de sănătate, socio-sanitare, asistență socială, publice sau private, farmacii, parafarmacii și cabinete profesionale”.

Este obligat să se vaccineze un operator de asistență socială (o.s.a.) care lucrează într-o unitate socio-sanitară?

Nu. Din simplul motiv că un operator de asistență socială (o.s.a.) nu este un operator socio-sanitar (o.s.s.) și numai acesta din urmă intră în categoria „personalului din domeniul sănătății” menționată în decretul-lege. Cineva ar putea obiecta: „dar lucrez ca o.s.a. într-o structură și îndeplinesc exact aceleași funcții ca o.s.s. care lucrează acolo, inclusiv cele cu minimă incidență pentru sănătate”. Și răspund că, din păcate, acesta este un abuz și o.s.a. riscă legal să îndeplinească aceste funcții. Dar despre acest subiect – precum și despre alte subiecte de sănătate – vom trata mai în detaliu în alte articole.

(Continuarea în ediția de mâine!)

 

Avocat Gabriele DALLARA

Gabriele Dallara este avocat cu birou în La Spezia și judecător onorific la Curtea din Genova.
În prezent, în calitate de lector, predă dreptul administrativ în sănătate la Universitatea din Genova și a predat dreptul sănătății și dreptul muncii la Universitatea din Genova și drept procesual penal la Școala de specializare pentru profesiile juridice ale Universității din Pisa. De mulți ani a asistat cetățeni și asociații române din toată Italia. Puteți trimite întrebările dvs. juridice pentru a primi un răspuns la adresa de e-mail director@romanestiri.com

Share This