Centrul spiritual al Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău, este catedrala ”Providența Divină” din capitala Moldovei. Comunitatea romano-catolică din oraș era inițial compusă din polonezi, iar prima parohie s-a înființat în anul 1830.

Proiectul catedralei ”Provindeța Divină” a fost elaborat la Sankt-Petersburg, în stil neoclasic și influnțat de arhitectura Renașterii italiene. Clădirea are un plan rectangular, alcătuit din trei nave, despărțite între ele de două șiruri din câte șase coloane ale ordinului corintic.  Nava centrală este mai înaltă decât colateralele, fiind acoperită cu o boltă cilindrică.

Biserica are o singură absidă a altarului, semicirculară în plan, care corespunde după lărgime deschiderii navei centrale,  dar inițial, altarul principal era din lemn și piatră, presbiteriul era înconjurat de o balustradă de lemn cu scări ce duceau spre altar; aici era situat tabernacolul și o cruce de lemn negru cu Hristos din argint aurit, iar în altarul principal se găsea o icoană mare a Sfintei Fecioare Maria cu Pruncul Iisus, ambii încoronați cu coroane aurite.

Aspectul actual al bisericii romano-catolice, ridicată la rang de catedrală, se deosebește de cel inițial prin folosirea unor materiale de construcție mai elegante decât în trecut, cum ar fi marmura neagră la treptele de la intrare și în interior.

În anul 2002, catedrala a intrat într-un proces de restaurare, lucrările terminându-se în anul 2005, când au fost instalate și clopotele, acționate prin sistem electronic.

În anul 2007 au fost instalate vitraliile, mozaicul central și cele de la ușile de acces în capela preasfântului Sacrament și în sacristie, unde se păstrează icoana Fecioarei Maria, iar în anii 2017-2018, catedrala a trecut din nou prin reparații, căpătând asăectul interior și exterior actual.

Catedrala romano-catolică „Providența Divină” este un lăcaș de cult și monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Catedrala Providența Divină se află pe strada Mitropolit Dosoftei, nr 85, în centrul orașului Chișinău.

Ana-Maria C.

 

Share This